Vitaliteit

Vitaliteit

Hoe belangrijk vindt u de vitaliteit van uw werknemers? Ziet u hun vitaliteit en gezondheid als een onderdeel van verantwoord ondernemen? Dat ziet u goed! Een vitale werknemer is fitter, veerkrachtiger, gemotiveerder en productiever en draagt daardoor meer bij aan het succes van uw organisatie.

Medewerkers hebben soms moeite met het (her)vinden van hun balans, bijvoorbeeld na een ziekteperiode. Naast de begeleiding door de leidinggevende en de bedrijfsarts, kan inzet van een vitaliteitscoach voor hen zeer ondersteunend zijn. Ik help uw medewerker graag om stapsgewijs de regie weer op te pakken. Mijn coaching is doelgericht; vooraf maak ik met u en de medewerker afspraken over het doel en de duur van het traject. Indien wenselijk kan een individueel werkplekonderzoek worden geïntegreerd in het coachtraject.

Individueel coachtraject

Vitaliteit zie ik als een totaalbalans, die wordt bepaald door veel factoren. Als iemand uit balans is, heeft dit invloed op zijn functioneren thuis en op het werk. Het is belangrijk om te ontdekken wat de oorzaken zijn. Dat is meestal niet meteen duidelijk, omdat deze vaak dieper liggen dan waar de klacht zichtbaar wordt. Ik werk met een integrale aanpak met vijf dimensies: fysiek, mentaal, emotioneel, zingeving en eigen regie. Deze dimensies hangen sterk met elkaar samen en het is daarom belangrijk dat ze in de coaching allemaal aan bod komen. Met deze grondige aanpak wordt de kern van de disbalans aangepakt.

Integraal Vitaliteitsmodel, MARK Leefstijl en Vitaliteit

Bij de intake doe ik een integrale vitaliteitscheck, waarin duidelijk wordt wat de belangrijkste veranderdoelen zijn. De eigen regie van de medewerker staat centraal. De medewerker stelt zelf doelen en is gemotiveerd om deze te bereiken. Ik coach hem bij het doorlopen van dit proces en het bereiken van zijn veranderdoel. Het bereiken van dit doel heeft een positief effect op het functioneren van de medewerker, zowel priv├ę als op het werk.

Leefstijl

Een gezonde leefstijl draagt bij aan een optimale totaalbalans. Vaak komen in de intake problemen naar voren op fysiek vlak, zoals stressklachten of het gebrek aan energie. In dat geval start het coachtraject met een leefstijl -en voedingsanalyse. Hierin kijk ik samen met de medewerker naar het voedings- en bewegingspatroon, ontspanning en slaap. Op basis hiervan geef ik passende en haalbare adviezen voor verbetering. In de loop van het coachtraject komen de leefstijlfactoren regelmatig terug, in samenhang met de andere dimensies.

Preventie

Naast individuele coaching van medewerkers, kunt u ook preventief aandacht te besteden aan leefstijl en vitaliteit. Bijvoorbeeld in een presentatie of workshop.

Meest recente berichten