Ergonomie

Ergonomie

Het is belangrijk dat het werk goed is afgestemd op de medewerker. Als er knelpunten zijn qua taken, werktijden, werkdruk, werkwijze of werkplek, kunnen problemen ontstaan. De belasting door het werk en de belastbaarheid van de medewerker zijn dan niet in evenwicht en het risico op klachten en verzuim neemt toe. Hoe kunt u het evenwicht herstellen?

De basis voor verbeteringen in de werksituatie is een ergonomische beoordeling. Ergo@work kan dit onderzoek voor u uitvoeren. Op basis van een zorgvuldige analyse op de werkplek geef ik advies over maatregelen om de fysieke belasting te verminderen. Hierbij hanteer ik een brede visie op ergonomie, waarin technische, organisatorische en gedragsmatige oplossingen aan bod komen.

Individueel werkplekonderzoek

Heeft een van uw medewerkers lichamelijke klachten en vermoedt u dat de werksituatie hierbij een rol speelt? Een individueel ergonomisch werkplekonderzoek geeft inzicht in de aanwezige knelpunten en bijbehorende oplossingen. Ik beoordeel hierbij alle in de werksituatie aanwezige risicofactoren. Hierbij houd ik rekening met de lichaamsmaten van de medewerker en eventueel aanwezige klachten of beperkingen. Per knelpunt worden praktische oplossingen aangereikt, zowel voor de medewerker als voor de werkgever. De bevindingen en adviezen worden vastgelegd in een heldere rapportage. Primair doel van het onderzoek is het verminderen van lichamelijke klachten. Daarnaast zijn positieve effecten te verwachten op het werkplezier, de productiviteit en de duurzame inzetbaarheid van de medewerker.

Een werkplekonderzoek kan ook betrekking hebben op een bepaalde taak of functie, of op een hele afdeling. Vaak zijn lichamelijke klachten van medewerkers de aanleiding. Maar ook een verhuizing of herinrichting van een afdeling is een goed moment om (preventief) de gevolgen voor de lichamelijke belasting in kaart te brengen. Bij individuele werkplekonderzoeken voor meerdere personen, zal ik met u overleggen over de gewenste aanpak. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan een gezamenlijke instructie voorafgaand aan de werkplekbeoordelingen. 

Beoordeling fysieke belasting

Werkzaamheden kunnen een grote fysieke belasting met zich meebrengen. Denk bijvoorbeeld aan tillen, trekken, duwen, ongunstige werkhoudingen en repeterende bewegingen. Wat betekent dit voor het risico op lichamelijke klachten? Voldoet de belasting eigenlijk wel aan de geldende richtlijnen? Voor u als werkgever is het belangrijk om te weten of de fysieke belasting in de bestaande werksituatie acceptabel is. U wilt immers voorkómen dat uw werknemers klachten krijgen door het werk.

Ergo@work beoordeelt de fysieke belasting aan de hand van observaties, verstrekte informatie en metingen op de werkplek. Waar mogelijk toets ik de gevonden belasting aan bestaande normen en richtlijnen. Uw vraag bepaalt de omvang van de analyse. U kunt er natuurlijk ook voor kiezen om alleen een gerichte beoordeling te doen van één belastingvorm, zoals de tilbelasting. Bijvoorbeeld ter aanvulling op de risico-inventarisatie en -evaluatie, of op verzoek van de Arbeidsinspectie.

Meest recente berichten