Werkplekonderzoek

Een betrouwbare ergonomische beoordeling van de werksituatie is de basis voor beslissingen over eventuele aanpassingen. Ergo@work kan deze beoordeling voor u uitvoeren en adviseert u over praktische maatregelen om de lichamelijke belasting te verminderen. Hierbij hanteren wij een brede visie op ergonomie, waarbij zowel technische als organisatorische en gedragsmatige oplossingen aan bod komen.

Een werkplekonderzoek kan betrekking hebben op een individuele werkplek, maar ook op een hele afdeling. Vaak zijn lichamelijke klachten van medewerkers de aanleiding voor een werkplekonderzoek. Maar ook bijvoorbeeld een verhuizing of herinrichting van een afdeling is een goed moment om (preventief) de gevolgen voor de lichamelijke belasting te onderzoeken.