Training en instructie

U vindt goede werkomstandigheden en een goede werkhouding belangrijk. Vinden uw medewerkers dat ook? Zijn zij zich bewust van in het werk aanwezige gezondheids-risico’s? De Arbowet stelt dat werkgever en werknemer een gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben voor goede arbeidsomstandigheden. Maar als werkgever moet u wél zorgen dat uw werknemers goed zijn voorgelicht. Alleen dan kunnen zij zelf hun werkomstandigheden positief beïnvloeden.

Training of instructie wordt bij voorkeur gegeven in kleine groepen, waarin de deelnemers ook praktisch aan de slag gaan. Ergo@work zorgt er voor dat de informatie voor medewerkers herkenbaar is. Bijvoorbeeld door gebruik te maken van foto’s en filmpjes van veel voorkomende werksituaties. Als de groepsgrootte het toelaat, oefenen de deelnemers de geleerde vaardigheden meteen op de werkvloer.

Voor een blijvend positief effect is het van belang dat een vervolgtraject wordt opgestart. Dit kan op vele manieren, bijvoorbeeld door het opleiden van ergocoaches. Ergo@work is graag bereid om met u mee te denken over een voor uw bedrijf of organisatie geschikte aanpak.