Trainingen & workshops

U vindt gezondheid en vitaliteit op het werk belangrijk. Vinden uw medewerkers dat ook? Zijn zij zich bewust van aanwezige gezondheids- en welzijnsrisico’s? En weten ze dat zij daar zelf invloed op hebben?

De Arbowet stelt dat werkgever en werknemer een gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben voor goede arbeidsomstandigheden. Maar als werkgever moet u wél zorgen dat uw werknemers goed zijn voorgelicht. Alleen dan kunnen zij zelf hun werkomstandigheden positief beïnvloeden. Voorkómen is beter dan genezen!

Bewustwording is de eerste stap naar verbetering. Een goede manier om de bewustwording te vergroten is het organiseren van een training of workshop, gericht op gezond en/of vitaal werken. Dit kan bijvoorbeeld op een algemene bedrijfsdag of een teambijeenkomst, maar u kunt ook denken aan een gerichte training voor een bepaalde doelgroep.

De invulling en duur van de training of workshop is afhankelijk van uw vraag. Veelgevraagde thema’s zijn de inrichting van de (thuis)werkplek, gezond beeldschermwerk, beweging, voeding en het omgaan met werkdruk. Medewerkers gaan naar huis met praktische adviezen en een persoonlijk plan van aanpak.

Ergo@work geeft trainingen en workshops bij voorkeur in kleine groepen (8-12 personen), waarin de deelnemers theorie krijgen aangereikt, maar vooral ook praktisch aan de slag gaan. Door veel interactie en gebruik van voorbeelden, zorg ik er voor dat de besproken situaties en gedrag voor medewerkers herkenbaar zijn. In de bijeenkomst worden de nieuwe vaardigheden meteen geoefend, waardoor de vertaalslag naar de praktijk wordt bevorderd.

Blijvende aandacht

Een groepsgewijze training of workshop is een goed begin. Maar zonder follow-up zal al na enkele weken de aandacht voor gezond en vitaal werken weer verslappen. Dit wilt u natuurlijk voorkomen. Maar hoe?

Voor een blijvend positief effect is het van belang dat de training goed wordt ingebed in het organisatiebeleid. Dit kan op vele manieren. Ik denk graag met u mee over een voor uw bedrijf of organisatie geschikte aanpak waarin gezond en vitaal werken continu de aandacht krijgt die het verdient.

Leefstijl en vitaliteit

Ziet u dat uw medewerkers veel oog hebben voor de klant, maar misschien wel te weinig voor zichzelf? Wilt u binnen uw organisatie aandacht te besteden aan gezond leven en werken? Aan het voorkomen van stress en het verbeteren van vitaliteit?

In de trainingen en workshops op het gebied van leefstijl en vitaliteit krijgen de deelnemers inzicht in hun vitaliteit en leren ze hoe ze deze zelf positief kunnen beïnvloeden (eigen regie). Na afloop beschikken ze over concrete handvatten om het geleerde toe te passen in de praktijk.

Eventueel kan voor medewerkers die daar behoefte aan hebben, aanvullend een individueel coachtraject worden aangeboden.

Ergocoaches

Wanneer het gaat om preventieve aandacht voor gezonde werkomstandigheden, heeft ergo@work veel ervaring met het opleiden en begeleiden van ergocoaches. Dit zijn medewerkers die op de werkvloer fungeren als aanspreekpunt inzake fysieke belasting. Bij kantoororganisaties richten de ergocoaches zich speciaal op de beeldschermwerkplekken.

Ergocoaches zijn in staat mogelijke risico’s op het gebied van de werkplek, de werkhouding en de werkwijze vroegtijdig te signaleren. En wanneer nodig hun collega’s te adviseren. Deze opzet maakt het mogelijk om continu en op een laagdrempelige wijze aandacht te besteden aan de werkomstandigheden van alle medewerkers binnen de organisatie.

De ervaringen met deze aanpak zijn zeer positief. Door de preventieve inzet van de ergocoaches neemt de kans op het ontstaan van lichamelijke klachten af. Daarnaast wordt de extra aandacht voor hun werksituatie door de meeste werknemers zeer gewaardeerd.