Fysieke belasting

Werkzaamheden kunnen een grote fysieke belasting met zich meebrengen. Denk bijvoorbeeld aan tillen, trekken, duwen en ongunstige werkhoudingen. Wat betekent dit voor het risico op lichamelijke klachten? Voldoet de belasting eigenlijk wel aan de geldende richtlijnen? Voor u als werkgever is het belangrijk om te weten of de fysieke belasting in de bestaande werksituaties acceptabel is. U wilt immers voorkómen dat uw werknemers klachten krijgen door het werk.

Ergo@work beoordeelt de belasting aan de hand van observaties, informatie en metingen op de werkplek. Waar mogelijk wordt de gevonden belasting getoetst aan bestaande normen en richtlijnen. Uw vraag bepaalt de omvang van de analyse. U kunt er natuurlijk ook voor kiezen om alleen een gerichte beoordeling te doen van één belastingsvorm, zoals de tilbelasting. Bijvoorbeeld ter aanvulling op de risico-inventarisatie en -evaluatie of op verzoek van de inspectie SZW.