Ergocoaches

Een preventief beleid inzake fysieke belasting is méér dan een werkinstructie of het ophangen van een poster. Een groepsgewijze training of instructie is een goed begin. Maar al na enkele weken zal de aandacht voor werkplek en werkhouding weer verslappen. Dit wilt u natuurlijk voorkomen. Maar hoe?

Bijvoorbeeld door ergocoaches op te leiden. Zij fungeren binnen het bedrijf als aanspreekpunt op het gebied van fysieke belasting. Bij kantoororganisaties richten de ergocoaches (ook wel: werkplekadviseurs) zich speciaal op de beeldschermwerkplekken.

Ergocoaches zijn in staat mogelijke risico’s op het gebied van de werkplek, de werkhouding en de werkwijze vroegtijdig te signaleren. En wanneer nodig hun collega’s te adviseren. Deze opzet maakt het mogelijk om continu aandacht te besteden aan de werkomstandigheden van alle medewerkers binnen de organisatie.

De ervaringen met deze aanpak zijn in het algemeen zeer positief. Door de adviezen van de ergocoches en de toegenomen aandacht voor een goede houding en gezonde werkwijze, neemt de kans op lichamelijke klachten af. Daarnaast wordt de aandacht voor hun werksituatie door de meeste werknemers zeer gewaardeerd.

Ergo@work heeft binnen verschillende bedrijfstakken ervaring met het opleiden en begeleiden van ergocoaches. In de trainingen wordt veel aandacht besteed aan praktische vaardigheden en adviesvaardigheden.