Leefstijl en Vitaliteit

Ziet u dat uw medewerkers veel oog hebben voor de klant, maar misschien wel te weinig voor zichzelf? Wilt u binnen uw organisatie aandacht te besteden aan gezond leven en werken? Aan het voorkomen van stress en het verbeteren van vitaliteit?

Door preventief aandacht te besteden aan een gezonde leefstijl worden medewerkers zich bewuster van hun eigen leefstijl en vitaliteit. En bewustwording is de eerste stap naar verbetering! Een goede manier om de bewustwording te vergroten is het organiseren van een training of workshop, gericht op een gezonde leefstijl en (het behouden van) vitaliteit. Dit kan bijvoorbeeld op een algemene bedrijfsdag of een teambijeenkomst, maar u kunt ook denken aan een gerichte training voor een bepaalde doelgroep.

De invulling en duur van de training of workshop is afhankelijk van uw vraag. Het is wenselijk om voorafgaand aan de training bij de medewerkers te inventariseren waar behoefte aan is. Thema’s die vaak besproken worden zijn voldoende bewegen, verminderen van stress, ontspanning, gezonde voeding, slaap. Medewerkers gaan naar huis met praktische adviezen die ze zelf kunnen gaan toepassen.

Eventueel kan voor medewerkers die daar behoefte aan hebben, aanvullend een individueel coachtraject worden aangeboden.