Risicomonitor

De Risicomonitor is een digitaal RI&E-instrument, bestemd voor organisaties in de branches Kinderopvang, Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening en Jeugdzorg.

De RI&E Arbo uit de Risicomonitor bevat verschillende modules, die deels op organisatieniveau en deels op locatieniveau worden ingevuld. In de praktijk blijkt het lastig voor medewerkers om de Risicomonitor goed in te vullen. Zeker bij grote organisaties is het daarom noodzakelijk dat de RI&E goed wordt begeleid. Denk hierbij aan het op maat maken van de modules, het houden van instructiebijeenkomsten, projectcoördinatie, hulp bij het stellen van prioriteiten en bij het genereren van de locatierapportages.

Bent u van plan om binnenkort een RI&E Arbo uit te voeren met de Risicomonitor? Neem dan contact op met ergo@work! Ik adviseer u graag over een succesvolle inzet van de Risicomonitor binnen uw organisatie.